Partner login

Kistesten

Kistesten er store gravsten, der passer til gravsteder, som anvendes på gravsteder til jordfæstelse eller traditionel begravelse.
Kistesten er kendetegnede ved at have mange forskellige udformninger og pga. størrelsen bliver der plads til at give udførelse og inskription et personligt og individuelt udtryk.

Monument som kistesten

Hvis kistestenen er opretstående på en sokkel, kaldes stenen for et monument.
Monumenter udmærker sig ved, at have god plads til inskription og efterskrift. Pga. soklen kommer teksten højt op på stenen, så den ikke bliver skjult af eventuel foranstående beplantning.
Andre typer af opretstående kistesten er bautasten og søjlesten.

Skråtliggende kistesten

Mange kistesten er traditionelt formede gravsten, der lægges skrånende på graven.
Bag kistestenen bør sættes et granitbagstykke i stedet for blot en jordvold. Granitbagstykket sikrer, at stenen ikke lægger sig mere ned, efterhånden som årene går.

Opsætning af kistesten

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at kistesten ikke opsættes på graven umiddelbart efter dødsfald og højtidelighed.
Graven skal have tid til at sætte sig, før stenen kan stå sikkert og lige.
På de fleste kirkegårde er det graveren, der beslutter hvornår graven er parat til at modtage stenen og det kan i nogle tilfælde være op til 4-6 måneder herefter.

Se også

Andre gravsten: Tilbehør: Værktøjer: