Partner login

Nyborg Stenhuggeri

Jan Kirsch

Odensevej 52
5800 Nyborg
Tlf. +45 65 36 11 70
Fax. +45 65 36 11 65

E-mail:
nyborg@stenhuggeri-as.dk

 

Åbningstider:
 

Lige uger:
Mandag - fredag 9.30 - 16.00

Ulige uger:
Mandag - fredag 9.30 - 16.30


Eller efter aftale

 

 

Nyborg Stenhuggeri -  Broch Mikkelsens eftf.

Det er vigtigt at gå til den lokale stenhugger når der skal købes gravsten. Den skal passe til områdets kirkegårde og den skal følge områdets servitutter og klausuler. Nyborg Stenhuggeri har betjent området i en menneskealder og kommer på alle kirkegårde. Det gør det lettere for de pårørende at træffe det rigtige valg.


Minder og Mennesker:

Det står der på den lokale bil fra Nyborg Stenhuggeri. En gravsten kan hjælpe med at bevare noget at afdødes identitet. Derfor er samtalen om, hvordan man ønsker at mindes, meget vigtig, når man besøger den lokale stenhugger.


Bygningsarbejder:

Nyborg Stenhuggeri er godt kendt i lokalområdet og udfører derfor også bygningsarbejder for entreprenører og prvate.