Partner login

Danske Stenhuggerier - Nykøbing Mors

Steen Jensen

N.A. Christensensvej 41,
7900 Nykøbing Mors 
Tlf. +45 97 72 28 17,  

E-mail:
nykoebingmors@stenhuggeri-as.dk

 

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 10:00 - 16:00

eller efter aftale.

 

Danske Stenhuggerier - Nykøbing Mors
 
Tradition og fornyelse:

”Billed- og Stenhugger Steen Jensens stenhuggerværksted på N.A. Christensensvej har gennem generationer været toneangivende i området, indenfor individuelle og personlige gravminder udført som unika i hånden. Det har været et særkende for mange at de monumenter, som Steen Jensen har udviklet, at inskriptionens typografi ligeledes er udført som håndarbejde, der er tilpasset den konkrete sten og tekst.

Det er fortsat stenhuggeren selv man taler med i forretningen og her er også mulighed for at se et bredt udvalg af de nyskabende og smukke gravminder, som området er blevet forvendt med.

Stenhuggeren arbejder ofte i de skandinaviske granitter, der er kendetegnede ved at være særligt egnede til gravsten. Fordi materialerne kommer fra vort eget geografiske område, er de stærke og modstandsdygtige i vort krævende vinterklima med vekslende tø og frost. Især de danske granitter, fra vore egne stenbrud på Bornholm, anvendes ofte, idet de udover at være teknisk velegnede, findes i fire smukke granittyper, som har kunne genfindes på vore kirkegårde gennem århundreder. Steen Jensen er faglært granithugger og uddannet på Bornholm i 1967.

Som medlem af Foreningen for Kirkegårdskulturs bestyrelse bruger stenhuggeren endvidere sit indgående kendskab til fag og tradition til at se fremad, så det sikres, at nye afdelinger på kirkegården, og de deraf afledte nye typer af gravminder, kan blive relevante og meningsfulde for de næste generationer.