Partner login

Bispebjerg Gravstensforretning

Esben Nielsen

Frederiksborgvej 120
2400 København NV
Tlf. +45 35 81 00 03
Fax +45 35 81 01 49

E-mail:
bispebjerg@stenhuggeri-as.dk

 

Åbningstider:

Man - Fre 12.00 - 16.30

Eller efter aftale.  

Bispebjerg Gravstensforretning

Det lokale udvalg gennem 100 år

Det forpligter at være en 100 år gammel forretning. Det har altid været kendetegnet for Bispebjerg Gravstensforretning, at være velindført i områdets kirkegårde og det er en kompetence man stadig vægter højt. Det drejer sig ikke kun om at kende regler og servitutter men i høj grad også, at forstå sædvane og tradition, så kirkegårdens gravsteder kan fornys med respekt for de generationer, som er gået forud.


Moderne teknik banker på døren.

Selv om forretningen er 100 år gammel, er den fulgt med tiden. Her kan man få udført en digital manipulation af sten og inskription, så det bliver lettere at træffe den rigtige beslutning. Det er især en god ide, når familien er spredt over landet. Så kan udkast sendes pr. e-mail til de relevante pårørende.


Minder bevarer man på gravstenen.

Inskriptionerne på gravsten er dynamiske og reflekterer den tid vi lever i. I dag skrives ofte mange flere oplysninger om afdøde end man gjorde i 80’erne og 90’erne og dermed bevarer man mere identitet af den person man har mistet.