Partner login

Vestre Stenhuggeri

Carsten Trudsholm

Vestre Kirkegårdsalle` 26-32
2450 København SV
Tlf. +45 33 21 65 48
Fax +45 33 21 80 32

E-mail:
vestre@stenhuggeri-as.dk

 

Åbningstider:

Mandag til fredag 12.30 - 16.30

Eller efter aftale.

Vestre Stenhuggeri - V. Nielsen

Vestre Kirkegård, Mosaisk Begravelsesplads og Vestre katolske Kirkegård’s stenhugger

Gennem flere generationer har Vestre Stenhuggeri (tidl. V. Nielsen) leveret gravsten og udført kirkegårdsopgaver på de tre store kirkegårde. Man kan derfor med rette kalde Vestre Stenhuggeri for lokalt forankret. Det betyder for vore kunder, at vi er velindført i kirkegårdens sædvaner og traditioner og at vi kender servitutter og regler, så løsningen bliver rigtig.


Gravsten bevarer minder

Ønsker man en personlig mindesten, er det en god idé at sætte tid af, til en grundig dialog med stenhuggeren om afdøde. Gravstenen bliver et fysisk minde over afdøde og minder er noget at det dyrebareste vi mennesker har. Derfra kommer vores identitet og derfor udgår vores verden.


Gravstensdesign

Stenhuggeren udfører gerne et forslag på computer, inden man træffer den endelige beslutning. Det kan være en god idé, hvis man skal vælge mellem flere forskellige løsninger, eller hvis flere pårørende, skal involveres i beslutningen.