Skip til indholdet

Garanti for ordentligt arbejde

Garanti for professionelt håndværk - Danske Stenhuggerier

Danske Stenhuggerier tager ansvar for den fortsatte udvikling af branchen i Danmark, bl.a. ved ansættelse af lærlinge og aktivt engagement i interesseorganisationer som Foreningen for Kirkegårdskultur.

Vi ønsker at levere et professionelt håndværk og tage det behørige hensyn til arbejdsmiljø og ansvarlig omgang med naturressourcer og spild.

Derfor er Danske Stenhuggerier bl. a. aktive i:

Stenhuggerlauget i Danmark

Stenhuggerlauget i DanmarkStenhuggerlauget i Danmark henvender sig til virksomheder med industriel og håndværksmæssig produktion og salg af sten som forretningsgrundlag. Lauget ønsker at fremme det professionelle danske håndværk og medvirke til at udvikle stenprodukter, der forbliver meningsfulde og relevante for nye generationer.

Stenhuggerlaugets mærkningssystem

Natursten med omtankeStenhuggerlaugets mærkningssystem, der hjælper forbrugerne til at sikre sig, at produkter, er forarbejdet under vilkår, der ikke tilsidesætter den enkelte medarbejders sikkerhed og helbred. Producenten garanterer, at de forarbejdede materialer, som sælges i Danmark, er produceret i overensstemmelse med Stenhuggerlaugets mærkningsregelsæt.

Grønt mærke = Produktion i EU. Blåt mærke = Produktion udenfor EU.

IGEP certificering for oversøisk granit

IGEPDanske Stenhuggerier har et bredt udvalg af oversøisk granit, for at imødekomme behovet for andre farver, strukturer og udtryk.

For at opnå størst mulig sikkerhed for, at internationale konventioner om beskyttelse mod gældsslaveri og børnearbejde overholdes, køber vi IGEP-certificeret granit og besøger vore leverandører i Indien.

IGEP er et indisk kontrolorgan, der skal sikre at denne beskyttelse respekteres ud i de første dele af produktionskæden, hvor vores egenkontrol ikke er tilstrækkelig effektiv. Granit, der er udvundet i de indiske stenbrud, som frivilligt lader sig underlægge kontrollen, mærkes med IGEP-beskyttelseslogo.

BygGaranti

byg garantiBygGaranti er forbrugerens garantiordning, for ordentligt udført arbejde. Som medlem af Dansk Byggeri forpligtes producenter til at leve op til garantiordningens normer om sjusk, fejl og mangler. Forbrugere kan omkostningsfrit klage til BygGaranti, hvor et nævn af uvildige fagmænd vurderer klagens berettigelse. Medlemmer, herunder Danske Stenhuggerier, forpligter sig til altid at efterleve nævnets afgørelser.