Skip til indholdet

Persondatapolitik

Behandling af persondata - Kunder og pårørende til afdøde

Vores behandling af personoplysninger når du er kunde hos os, og når du er pårørende til en afdød

 1. Dataansvar og kontaktoplysninger

Danske Stenhuggerier er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager og registrerer om dig, når du er kunde hos os, eller når du er pårørende til en afdød. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, som følger, når vi behandler personoplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

   Danske Stenhuggerier A/S
   CVR-nr.: 25838823
   Tlf.nr.: + 45 70225650
   E-mail: danske@stenhuggeri-as.dk

 

 1. Behandling af dine oplysninger

Formål

Vores behandlinger af nedenstående personoplysninger om dig har følgende formål:

 • Ekspedering af kunder
 • Fakturabehandling
 • Markedsføring

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger

Til formålet behandler vi følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Fotos
 • historie

Disse personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke), litra b (kontrakt/aftale), litra f (legitim interesse).

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke som du har afgivet, har du på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Indsamling af dine oplysninger

Når vi ikke indsamler oplysningerne direkte fra dig, er vi forpligtet til at informere dig om, hvorfra vi har modtaget dine oplysninger. Ved behandling af dine oplysninger i forbindelse med overdragelse fra bedemænd, har vi modtaget oplysningerne direkte fra bedemanden.

 1. Behandling af afdødes oplysninger

Formål

Vores behandlinger af nedenstående personoplysninger om afdøde har følgende formål:

 • Produktion

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger

Til formålet behandler vi følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Dødsdato
 • signatur
 • foto
 • levnedsbeskrivelse

Disse personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt/aftale).

Indsamling af afdødes oplysninger

Når vi behandler oplysninger om den afdøde, er oplysningerne ikke indsamlet direkte fra den registrerede selv, men derimod fra dennes pårørende.

 1. Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bedemænd
 • Leverandører
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler.

Der kan i forbindelse med videregivelse af personoplysninger til vores databehandlere ske overførsel af disse oplysninger til ikke-sikre tredjelande, som eksempelvis USA. I så fald sker denne overførsel med fornødne garantier på baggrund af standardbestemmelser om databeskyttelse (EU-Kommissionens Standardkontrakter). Se til eksempel Microsofts ”Online Services Data Protection Addendum” (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST).

 1. Opbevaring af personoplysninger

Danske Stenhuggerier har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer forskellige typer af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat på baggrund af lovgivningen, kategorierne af oplysninger samt formålet med behandlingen. Det betyder, at vi ikke gemmer dine personoplysninger i længere tid, end disse oplysninger tjener det formål, hvormed de behandles. Da en kistegrav har en typisk fredningsperiode på 25 år, gemmer vi alle kunder i 30 år. På eksisterende gravsted kan der forekomme tilføjelse og/eller renovering af gravstenen på et vilkårligt tidspunkt i gravstedets levetid, hvorfor det er nødvendigt at kunne fremfinde en tidligere ordre.

 1. Dine rettigheder som registreret

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger om dig har du i henhold til databeskyttelsesforordningen – med de begrænsninger der følger heraf – følgende rettigheder, som du kan gøre gældende over for os:

 • Ret til indsigt – iht. art. 15 har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse – iht. art. 16 har du ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – iht. art. 17 har du i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – iht. art. 18 har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at overføre oplysninger – iht. art. 20 har du i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Ret til indsigelse – iht. art. 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på ovenstående telefonnummer eller e-mailadresse. Når vi har modtaget din henvendelse, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar så hurtigt som muligt inden for 1 måned, dog senest 3 måneder efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 1. Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet.

Behandling af persondata - Leverandører og samarbejdspartnere

Vores behandling af personoplysninger ved vores samarbejde eller ifm. din leverance til os

 1. Dataansvar og kontaktoplysninger

Danske Stenhuggerier er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager og registrerer om dig, når du leverer til os eller vi samarbejder. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, som følger, når vi behandler personoplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

   Danske Stenhuggerier A/S
   CVR-nr.: 25838823
   Tlf.nr.: + 45 70225650
   E-mail: danske@stenhuggeri-as.dk

 1. Behandling af dine oplysninger

Formål

Vores behandlinger af nedenstående personoplysninger om dig har følgende formål:

 • Håndtering af vores samarbejde
 • Fakturabehandling
 • Indkøb

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger

Til formålet behandler vi følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail

Disse personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontrak/aftale)

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke som du har afgivet, har du på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Indsamling af dine oplysninger

Når vi ikke indsamler oplysningerne direkte fra dig, er vi forpligtet til at informere dig om, hvorfra vi har modtaget dine oplysninger. Ved behandling af dine oplysninger i forbindelse med din leverance eller vores samarbejde, har vi modtaget oplysningerne fra din arbejdsgiver.

 1. Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Andre samarbejdspartnere
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler.

Der kan i forbindelse med videregivelse af personoplysninger til vores databehandlere ske overførsel af disse oplysninger til ikke-sikre tredjelande, som eksempelvis USA. I så fald sker denne overførsel med fornødne garantier på baggrund af standardbestemmelser om databeskyttelse (EU-Kommissionens Standardkontrakter). Se til eksempel Microsofts ”Online Services Data Protection Addendum” (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST).

 1. Opbevaring af personoplysninger

Danske Stenhuggerier har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer forskellige typer af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat på baggrund af lovgivningen, kategorierne af oplysninger samt formålet med behandlingen. Det betyder, at vi ikke gemmer dine personoplysninger i længere tid, end disse oplysninger tjener det formål, hvormed de behandles. Vi opbevarer som udgangspunkt ikke dine oplysninger i længere tid end 5 år.

 1. Dine rettigheder som registreret

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger om dig har du i henhold til databeskyttelsesforordningen – med de begrænsninger der følger heraf – følgende rettigheder, som du kan gøre gældende over for os:

 • Ret til indsigt – iht. art. 15 har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse – iht. art. 16 har du ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – iht. art. 17 har du i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – iht. art. 18 har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at overføre oplysninger – iht. art. 20 har du i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Ret til indsigelse – iht. art. 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på ovenstående telefonnummer eller e-mailadresse. Når vi har modtaget din henvendelse, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar så hurtigt som muligt inden for 1 måned, dog senest 3 måneder efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 1. Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet.

Behandling af persondata - Jobansøger

Vores behandling af personoplysninger ved modtagelse af din ansøgning

 1. Dataansvar og kontaktoplysninger

Danske Stenhuggerier er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager og registrerer om dig, når vi modtager din ansøgning. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, som følger, når vi behandler personoplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

   Danske Stenhuggerier A/S
   CVR-nr.: 25838823
   Tlf.nr.: + 45 70225650
   E-mail: danske@stenhuggeri-as.dk

 1. Behandling af dine oplysninger

Formål

Vores behandlinger af nedenstående personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning til os har følgende formål:

 • Rekruttering

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger

Til formålet behandler vi følgende almindelige personoplysninger:

 • Ansøgning og indhold heri
 • CV og indhold heri
 • Fotos
 • Uddannelsesbevis
 • Eksamensbevis
 • Udtalelser
 • bemærkninger og vurderinger

Disse personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke som du har afgivet, har du på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Indsamling af dine oplysninger

Når vi ikke indsamler oplysningerne direkte fra dig, er vi forpligtet til at informere dig om, hvorfra vi har modtaget dine oplysninger. Ved behandling af dine oplysninger i forbindelse med rekruttering via et rekrutteringsbureau, har vi modtaget oplysningerne fra rekrutteringsbureauet.

 1. Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Rekrutteringsbureau
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler.

Der kan i forbindelse med videregivelse af personoplysninger til vores databehandlere ske overførsel af disse oplysninger til ikke-sikre tredjelande, som eksempelvis USA. I så fald sker denne overførsel med fornødne garantier på baggrund af standardbestemmelser om databeskyttelse (EU-Kommissionens Standardkontrakter). Se til eksempel Microsofts ”Online Services Data Protection Addendum” (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST).

 1. Opbevaring af personoplysninger

Danske Stenhuggerier har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer forskellige typer af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat på baggrund af lovgivningen, kategorierne af oplysninger samt formålet med behandlingen. Det betyder, at vi ikke gemmer dine personoplysninger i længere tid, end disse oplysninger tjener det formål, hvormed de behandles. Din ansøgning og dit CV gemmes indtil der er udvalgt en kandidat, hvis du søger uopfordret, gemmer vi maksimalt din ansøgning i 6 måneder.

 1. Dine rettigheder som registreret

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger om dig har du i henhold til databeskyttelsesforordningen – med de begrænsninger der følger heraf – følgende rettigheder, som du kan gøre gældende over for os:

 • Ret til indsigt – iht. art. 15 har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse – iht. art. 16 har du ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – iht. art. 17 har du i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – iht. art. 18 har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at overføre oplysninger – iht. art. 20 har du i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Ret til indsigelse – iht. art. 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på ovenstående telefonnummer eller e-mailadresse. Når vi har modtaget din henvendelse, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar så hurtigt som muligt inden for 1 måned, dog senest 3 måneder efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 1. Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet.