Skip til indholdet

Sikring af gravsten og monumenter

Sikker forankring af gravsten og monumenter

En professionel partner

Danske Stenhuggerier er en landsdækkende kæde af stenhuggerier, der tilbyder udredning af usikre monumenter og et gennemprøvet, dokumenteret system til monumentsikring.

Sikringsopgaver løses af et specialiseret og rutineret team af danske fagfolk, efter gennemprøvede metoder, der afhænger af opgavens og gravstedets karakter.

Opgaver løses individuelt for private gravsteds-ejere og som projekter for hele kirkegårde.

Er du privatkunde så kontakt vores nærmeste afdeling. Find afdelingerne her

Er du graver eller kirkegårdsleder så kontakt os på e-mail: sikring@stenhuggeri-as.dk eller tlf.
70 225 650.

Dokumentation og kvalitetsgaranti

Til vores sikringer benyttes rustfri eller galvaniseret stål for at sikre optimal holdbarhed.

Gennem en specialudviklet app fotodokumenteres hver enkelt sikring før, under og efter arbejdets udførelse.

Danske Stenhuggerier opbevarer dokumentationen, så det efterfølgende er muligt at udrede tidspunkt, metode og montører for hver sikring.

Traditionelle monumenter på stabil grund:
Denne metode forudsætter at grunden er stabil og soklen tilstrækkelig stor. Som udgangspunkt bør soklen være dobbelt så dyb, som stenens dybde. Soklen skal endvidere være bredere end stenen.

Stenen gennembores et eller to steder med et styr og de samme huller overføres til soklen. Ståltappe monteres i stenen, som sænkes ned over hullerne i soklen. Der anvendes ikke lim, så stenen kan efterfølgende fjernes, hvis ny inskription skal tilføjes.

Monumenter med utilstrækkelig sokkel:
Hvis soklen er utilstrækkelig og ikke skal udskiftes eller hvis grunden er blød, sikres monumentet ved at sammenfæste sten og sokkel med tapper. Herefter påskrues en monteringsplade, bunden af soklen, der igen monteres på en gevindstang, som forinden er boret ned i grunden til ca. 70 cm.s dybde. Sikringen er usynlig for brugeren.

Monumenter uden sokkel:
Afhængig af grundens karakter kan sten uden sokler sikres ved at bore hul i bunden af stenen og montere stenen over en gevindstang, som forinden er bores ned i grunden til ca. 70 cm dybde. Sikringen er usynlig og stenen kan løftes af gevindstangen i forbindelse med tilføjelser.

Monumenter med synlig sikring:
Et økonomisk fordelagtigt alternativ til usynlig sikring af monumenter kan være sikring med gevindstang, som bores ned i grunden umiddelbart bag ved stenen. Stangen vil være synlig i en vis højde, afhængig af monumentets højde. Der monteres beslag mellem gevindstang og bagsiden af stenen. Denne sikringstype kræver ikke, at monumentet nedtages og er derfor hurtigere at udføre. Til gengæld kan støttestangen ses på bagsiden af monumentet, selvom hæk og beplantning ofte vil gemme løsningen.

Alternativ model, hvis der ikke er budget til sikring:

Som en nødløsning, hvis ikke der kan findes midler til forsvarlig sikring, kan man beslutte at lægge monumentet ned. Soklen fjernes fra graven og en granitbagstøtte placeres bagerst på pladsen. Monumentet lægges let skrånende på bagstøtten og underkanten af stenen, som nu er forrest på gravstedet, nedgraves delvist.

Tillægsydelse i forbindelse med sikringsopgaver:

Der vil i nogle tilfælde være behov for, at sokler og sten oprettes i forbindelse med sikringen, så monumentet kommer til at stå lige på graven. Denne opgave tilvælges separat og indgår normalt ikke som en del af sikringsarbejdet.