Skip til indholdet

Ekstra navn på gravsten

Mange ønsker at dele gravsted og gravsten med sine nærmeste, og der vil skulle være plads til to eller flere navne på gravstenen. 

Som udgangspunkt er det vigtigt, at du tager stilling til, om stenen skal have flere navne med tiden, når den købes, og den første inskription udføres. Så tager stenhuggeren hensyn til pladsen, når navnet placeres.

Det er normalt, at pladsen til det nye navn bliver mellem første navn og en eventuel efterskrift.

Har man ikke fået taget højde for muligheden for at kunne påføre ekstra navn, har stenhuggeren andre muligheder for at hjælpe. F.eks. kan man nogle gange udslibe/udbrænde det første navn og herefter placere begge navne i inskriptionsfeltet. Det har en ekstraomkostning, men er ofte billigere end at købe en ny sten.

Stenhuggeren rådgiver gerne om de forskellige alternativer.

Ekstra navn på gravstenen - Læs om vigtige overvejelser

Hvis familien allerede har en gravsten og et gravsted, kan det være relevant at overveje, om der skal en tilføjelse på denne i stedet for, at der skal købes en ny gravsten.

Ofte vil denne beslutning allerede være taget, dengang gravstenen blev anskaffet og den første inskription påført. Hvis det blev aftalt, har stenhuggeren gjort plads til det ekstra navn, og det vil typisk blive placeret under den først afdøde og inden en eventuel efterskrift.

Når man udfører en tilføjelse, bruger man altid samme typografi og størrelse som den første inskription. Stenhuggeren opmåler den gamle inskriptions størrelse og spatiering (afstand mellem tegn) og optegner linjeafstande og centrering

Hvis der ikke er gjort plads til ekstra navn:

Hvis man ikke har haft overvejelsen, da stenen blev anskaffet og den eksisterende inskription derfor er centreret på stenen, er det ofte muligt at løse udfordringen alligevel.
Er der tale om hugget inskription i en ru sten af en vis størrelse, kan stenens overflade nedslibes eller udbrændes, så den oprindelige inskription forsvinder. Normalt fjernes 4-6 mm af stenens overflade.

En ny overflade, tilsvarende den oprindelige, skabes og både den gamle og den nye inskription udhugges på ny. Der er ekstra omkostninger ved denne løsning, fordi det nu er to navne som skal indhugges, men til gengæld bevares en sten, der er valgt af pårørende på et tidligere tidspunkt og som man derfor kan finde glæde ved at beholde.

Er inskriptionen udført i bronze, vil man starte med at afmontere denne. Bag tegnene er huller, som tapperne på bronzetegnene har siddet fast i. Det er nødvendigt at nedslibe stenen til hullerne er væk og dette kan være en omfattende proces, fordi man skal dybt i stenen. I mange tilfælde vil man derfor fraråde løsningen.
Kan stenen nedslibes er næste proces at disponere inskriptionsfeltet til to inskriptioner. Nogle gange kan de gamle tegn genanvendes, mens man i andre tilfælde må finde en mindre størrelse tegn, for at finde plads.

Inden beslutningen tages, bør man konsultere en af de dygtige rådgivere og stenhuggere i Danske Stenhuggeriers mange afdelinger.

Renovering af den eksisterende inskription:

I forbindelse med tilføjelse på gravstenen, vil stenhuggeren typisk spørge om den eksisterende inskription skal renoveres.
Det kan være en god idé, at få foretaget dette arbejde samtidig med den nye tekst påføres. Stenen er allerede på værkstedet og opbænket, så denne omkostning er afholdt. Så bliver den nye og den eksisterende inskription helt ens og stenen harmonisk i udtrykket.

Sådan renoveres huggede tegn:

Når gravstenen er på værkstedet, udrenses alt gammel maling og snavs. Det er forudsætningen for, at den nye farve vil binde og holde i mange år. Tegnenes bund gennemgås enkeltvist og vil i nogle tilfælde skulle efterhugges, hvis kanter er blevet svækket. Når bunden er tør males tegnene i hånden med pensel. Der males i alt tre gange og altid først, når det tidligere lag er hærdet op.

Sådan renoveres bronzetegn:

Bronze patinerer naturligt over tid. Er stenen relativ mørk, kan bronzen blive utydelig, som årene går. Den stenhuggerfaglige korrekte måde at renovere bronze på er, at starte med at afmontere tegnene. Alle tegn bliver herefter nummereret, fordi tapperne på bagsiden ikke sidder samme sted, selvom tegnene er ens.

Bronzen syrebehandles hos en specialiseret bronzestøber og tegnene modtages retur. De ligner nu helt nye tegn. Tapperne på bagsiden af tegnene udskiftes med nye, fordi de kan være forvitret og derfor udsatte for at kunne knække.

På stenen bliver hullerne med den gamle lim oprenset. Herefter monteres tegnene på ny i rigtig rækkefølge og i en frisk klæber, der vil kunne holde i mange år.