Find lokalt stenhuggeri

Spørgsmål

Prisen på en gravsten er som prisen på en buket roser; det kommer helt an på, hvor meget man skal have og hvor speciel udformningen skal være. Man kan derfor ikke sætte pris på en gravsten, uden at kende behovet for at mindes hos de pårørende. Hos Danske Stenhuggerier starter priserne fra DKK 3.995, men det er ikke usædvanligt at stenen bliver noget dyrere, når man indtænker en unik udførelse, måske med dekoration og individuel efterskrift.

Det er vigtigt at afsætte tid til en god dialog med en professionel sælger eller stenhugger i forbindelse med beslutning om en personlig gravsten. Afdødes identitet skal reflekteres i den endelige løsning, så stenen bliver relevant at besøge på kirkegården.
Der er normalt ingen krav til særligt tilbehør på gravsteder med mindre kirkegårdens servitutter f.eks. bestemmer, at der skal være en nedgravet vase i forbindelse med en plæne gravsten. Imidlertid sætter vi ofte vort eget individuelle præg på gravstedet, ved at placere vaser, lamper og andet gravstedstilbehør når vi er i gang med indretning.

Anlægning af gravsted giver muligheden for at gøre stedet til sit eget personlige mindested med artikler, der giver reference til afdøde. Var Morfar glad for fuglene i haven, skal gravstedet måske have et fuglebad med spurve. Vil man gerne efterlade noget lys i mørket, kan en lanterne være den rigtige løsning.
Der er flere, som i dag vælger bisættelse i stedet for begravelse/jordfæstelse. På landsplan forventer man at 80% af afdøde kremeres. I disse tilfælde vælges ofte et mindre gravsted. Selv om man har valgt en urnegravplads, er der mange muligheder for at rejse et monument. Et monument er en lodret stående sten på en sokkel. Monumentet har den fordel, at det ikke tager så meget plads op på et lille gravsted, og at arealet omkring monumentet, bedre kan udnyttes til beplantning og tilbehør, fordi inskriptionen med efterskrift også løftes op.

Brug af monumenter kan give en mindesten der på sigt gør gravpladsen til hele familiens gravsted. Når mennesker fraflytter deres fødeegn, rejser bort i kortere eller længere tid og i det hele taget bliver mere kosmopolitiske, forstærkes behovet for at vide hvor ens rødder kommer fra. Hvad der har dannet ens identitet og hvordan man er blevet rundet og er opvokset. Det behov kan et familiegravsted, hjælpe med at opfylde.

Hvis afdøde skal hvile i en fælles gravplæne kan man på mange kirkegårde vælge en løsning, hvor der lægges en plænesten i forbindelse med gravstedet. Det gør det muligt at identificere hvor afdøde er og det gør gravpladsen meget mere relevant at besøge. Uden en gravsten, bliver en fællesplæne, netop det – en fællesplæne – og giver ikke mulighed for de personlige sørgeritualer, som man har brug for, når man bearbejder sin sorg og sit tab.

Besøger man en professionel sælger af gravsten, kan der udarbejdes mange løsninger med tekst, symboler og dekorationer, der kan gøre en ellers anonym rektangulær plæne gravsten til et personligt minde over afdøde. Det gør det vigtigt, at man tager den nødvendige tid, til at tale om hvem afdøde var og hvordan man har behov for at mindes.

Man kan ikke lave en fyldestgørende guide til valg af den rigtige gravsten, uden at vide, hvem afdøde var og hvordan de pårørende har behov for at mindes vedkommende på kirkegården. Valg af gravsten er en situation vi kun sjældent står i og derfor er det i købssituationen særlig vigtigt, at man får den rigtige professionelle rådgivning, så gravstenen ender med at blive et relevant og værdigt minde over afdøde.

Beslutningen om valg af stentype, hvilken granit man bryder sig om, hvorvidt stenen skal være poleret eller ru er relativt enkle, fordi man blot tager udgangspunkt i egne præferencer blandt udvalget hos stenhuggeren. De vanskelige beslutninger kommer ofte i forbindelse med valg af inskriptionen. Her er det afgørende, at man husker på, at en gravsten står der for de efterladte og for at hjælpe de efterladte med at mindes. Man bør derfor bruge god tid på at overveje brugen af symboler, dekorationer og efterskrifter.

Traditionelt har hovedparten af gravstenssymboler haft en religiøs fokus. Et typisk eksempel er korset. I dag udføres også religiøse symboler men udviklingen går i retning af, at symboler får mere verdslig karakter og bruges til at reflektere afdødes erhverv, interesse, hobby eller sport.

Nogle symboler kan have forskellig betydning, afhængig af, hvilke øjne der ser dem. Mens rosen, i verdslig betydning, er kærlighed betyder rosen Jesu blod (som Han udgød på korset for vor skyld), hvis den ses i traditionelt kristent lys.

Symbolik på gravsten er meget relevant, fordi moderne danskere er vant til at afkode ikoner og symboler meget hurtigt og præcist. Det skyldes at de er omkring os i hverdagen, på computer, i trafikken osv. Download en brochure om gravstedssymboler og deres betydning klik her.

 

Udviklingen på de danske kirkegårde går i retning af, at flere afdøde kremeres og færre begraves i kiste. Det har den naturlige konsekvens, at der bliver mindre behov for plads, så man kan vælge et lille gravsted. På et urnegravsted benyttes en urnegravsten. Den kan rumme nøjagtig de samme elementer, i form af inskription, dekoration og efterskrift, som den store sten kan. Stenens størrelse bør således ikke styre, hvordan man ønsker at mindes afdøde. Det er vigtigt med en god dialog med stenhuggeren, så netop inskription og andre elementer reflekterer den person som hviler under stenen.

Går man til en professionel gravstensforretning eller stenhuggeri findes et stort udvalg af urnesten. Man kan f.eks. lade sig vejlede af stenes oprindelse. Der findes meget smukke urnegravsten udført i dansk granit fra Bornholm. De fire bornholmske granittyper kan udføres både med ru overflade og en poleret opside.

Som udgangspunkt, er det vigtigt, at man tager stilling til om stenen skal have flere navne med tiden, når den købes og den første inskription udføres. Så tager stenhuggeren hensyn til pladsen, når navnet placeres.

Det er normalt, at pladsen til det nye navn bliver mellem første navn og en eventuel efterskrift.

Har man ikke fået taget højde for muligheden af at kunne påføre ekstra navn, har stenhuggeren andre muligheder for at hjælpe. F.eks. kan man nogle gange udslibe/udbrænde det første navn og herefter placere begge navne i inskriptionsfeltet. Det har en ekstraomkostning, men er ofte billigere end at købe en ny sten.

Stenhuggeren rådgiver gerne om de forskellige alternativer.

Når vi rejser en gravsten, gør vi det for de efterladtes skyld. Stenen giver os et fysisk sted, hvor sindet kan åbnes og vi kan mindes den vi har mistet. Det er et helt grundlæggende menneskeligt behov og er forudsætningen for, at vort tab bearbejdes, så vi kan magte at leve videre.

Når man mister et kæledyr, som f.eks. en hund eller en kat, kan der opstå nøjagtigt det samme behov for at mindes. Det afhænger helt af, om kæledyret har været betragtet som en del af familien. I disse tilfælde udfører man også gravsten til kæledyr. Stenene kan placeres som mindesten i forbindelse med egen bolig, uanset om kæledyret er begravet eller kremeret. I dag findes også flere anlagte kæledyrsgravpladser, hvor man har samme mulighed for at rejse et minde over en elsket følgesvend.


Som udgangspunkt er gravsten udført, så det ikke er nødvendigt med løbende vedligeholdelse. Alligevel vil man kunne se tidens gang på stenen. Bronze vil patinere og blive mørkere og farve i hugget inskription vil gradvist blive mat og slidt.
 
Bronze og malet inskription kan opfriskes af stenhuggeren så det ser ud som nyt. Bronze afmonteres og patineres på ny hos bronzestøberen mens hugget inskription oprenses på eget værksted og males op.
 
Gravsten i plæner: Vær forsigtig med julens dekorationer, der kan være omviklet med ståltråd. Rust herfra kan være næsten umulig at komme af med igen.
 
Algevækst og begroning kan forekomme efter fugtige perioder eller når stenen står udsat, f.eks. i skygge under kraftig beplantning. Vær forsigtig med byggemarkedernes algemidler, der er basiske og derfor kan svide beplantning og rødder.
 
Danske Stenhuggerier tilbyder en særlig Gravstensrens, der er pH-reguleret. Den er særdeles effektiv og mere skånsom mod beplantning og rødder.
I forbindelse med tilføjelse på gravstenen, vil stenhuggeren typisk spørge om den eksisterende inskription skal renoveres.

Det kan være en god idé, at få foretaget dette arbejde samtidig med den nye tekst påføres. Stenen er allerede på værkstedet og opbænket, så denne omkostning er afholdt. Så bliver den nye og den eksisterende inskription helt ens og stenen harmonisk i udtrykket.

Sådan renoveres huggede tegn:
Når gravstenen er på værkstedet, udrenses alt gammel maling og snavs. Det er forudsætningen for, at den nye farve vil binde og holde i mange år. Tegnenes bund gennemgås enkeltvist og vil i nogle tilfælde skulle efterhugges, hvis kanter er blevet svækket.

Når bunden er tør males tegnene i hånden med pensel. Der males i alt tre gange og altid først, når det tidligere lag er hærdet op.

Sådan renoveres bronzetegn:
Bronze patinerer naturligt over tid. Er stenen relativ mørk, kan bronzen blive utydelig, som årene går. Den stenhuggerfaglige korrekte måde at renovere bronze på er, at starte med at afmontere tegnene. Alle tegn bliver herefter nummereret, fordi tapperne på bagsiden ikke sidder samme sted, selvom tegnene er ens.

Bronzen syrebehandles hos en specialiseret bronzestøber og tegnene modtages retur. De ligner nu helt nye tegn.
Tapperne på bagsiden af tegnene udskiftes med nye, fordi de kan være forvitret og derfor udsatte for at kunne knække. 

På stenen bliver hullerne med den gamle lim oprenset. Herefter monteres tegnene på ny i rigtig rækkefølge og i en frisk klæber, der vil kunne holde i mange år.

Gravstenssikring udføres på sten og monumenter, der er mere end 60 cm høje. Myndighederne anbefaler at sådanne sten sikres mod at kunne vælte ved fastgørelse med tapper, jordspyd eller betonfundering.

Nye sten fra Danske Stenhuggerier er altid sikret efter disse forskrifter uden merpris for kunden. Det er eksisterende gravsten ikke altid.

Stenhuggeren giver gerne et individuelt tilbud på arbejdet, der alt efter opgavens karakter og adgangsforhold til gravstedet typisk koster DKK 2-3.000. Få eventuelt en brochure hos den lokale afdeling af Danske Stenhuggerier.

Inskriptionen er helt individuel og det er ikke noget som kirkegården normalt blander sig i, når blot teksten ikke kan vække anstød hos kirkegårdens brugere.

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i afdøde, så stenen kan hjælpe med at skabe de rigtige minder og refleksioner når man står ved graven. Så bliver gravstedet en integreret del af sorgbearbejdningen og hjælper de pårørende med at erkende og forstå tabet.

Ud over afdødes navn påføres ofte en linje med fødsels- og dødsdata. Selvom man selv synes man kan huske disse oplysninger, er det ikke sikkert at resten af de pårørende kan. Har man børn med når graven besøges giver oplysningerne ofte anledning til god samtale. ”Se Morfar ville blive 90 år næste måned” eller ”Mormor levede alene 10 år efter Morfar døde”. Det hjælper til at forstå døden som vilkår for alle.

Titel var en overgang ikke så brugt, men ses nu igen på nye sten. Pårørende der synes det ser for traditionelt ud, vælger nogle gange en dekoration eller et symbol til at erstatte dette og vise, hvad der var en stor del af afdødes liv. Stenhuggeren har mange eksempler man kan finde inspiration i.

I nogle regioner af Danmark, som f.eks. i Sønderjylland benyttes ofte fødeby og tilsvarende for dødsstedet sammen med datoerne. Det fortæller om det levede liv. På samme måde skrives afdødes pigenavn ofte på stenen, hvis det er anderledes end giftenavnet.
 
Granit er ikke en begrænset ressource i sig selv. Alle kontinenter er bygget på grundfjeld af sten. Der forbruges dog energi i produktionen, som i enhver anden produktion og det er et ressourcetræk.

Nogle stenhuggere tilbyder genbrugte gravsten. Inden for dette produktområde giver det ikke en positiv effekt på energiforbruget. Genbrug kræver nedslibning og udbrænding der, når det foretages manuelt på en enkelt sten, er særdeles energi-ineffektivt. Forlang, at se dokumentation for genbrugsstenens miljøeffekt hos stenhuggeren.

Når man taler om gravsten, stammer 90% af energiforbruget fra transporten. Derfor er det vigtigste, at vælge sten, som ikke har været transporteret fra den anden ende af verden. Det kan være sten fra Bornholm eller Sydsverige.

Sten fra Danmark har endvidere den fordel, at produktionen er underlagt arbejdstilsynets skrappe regler og eftersyn. Det betyder, at der fokuseres på, at medarbejdere har ordnede forhold og at tunge løft minimeres, udsugningssystemer fungerer og personlige værnemidler anvendes.
Vælg
gravsten
Tilbehør
Find lokalt
stenhuggeri
Spørgsmål
 & svar
Om os
Kontakt os
Administration:
Danske Stenhuggerier A/S
Malervej 1
8766 Nørre-Snede
 
Telefon: +45 70 225 650
E-mail: danske@stenhuggeri-as.dk
   
Danske Stenhuggerier | Malervej 1 | 8766 Nørre Snede | Tlf.: 75771866